lnwshop logo

บทความ

ระบบน้ำสปริงเกอร์ การคำนวณหาขนาดท่อPE,PVCและเครื่องสูบน้ำแบบแบ่งโซนพื้นที่8ไร่
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
การคำนวณหาขนาดท่อPE,PVCและเครื่องสูบน้ำแบบแบ่งโซนพื้นที่8ไร่ เป็นการยากที่จะทำการติดตั้งระบบน้ำให้ใช้งานได้ตามความต้องการโดยไม่ได้คำนวณระบบ ระบบน้ำเป็นหัวใจของการปลูกพืช ความเหมาะสม ความจำเป็น ความรวดเร็วและความถูกต้องนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ในกรณีที่เกษตรกรไม่ได้คำนวณออกแบบระบบน้ำ เกษตรกรจะไม่ทราบว่าจะต้องซื้ออุปกรณ์ อะไร จำนวนเท่าไ…
Tags :
ออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตร วิธีเพิ่มแรงดันให้กับเครื่องสูบน้ำ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
วิธีเพิ่มแรงดันให้กับเครื่องสูบน้ำ ในบทความนี้จะกล่าวถึง วิธีการเพิ่มแรงดันให้กับปั๊มน้ำ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆที่จะทำให้ปั๊มน้ำไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ทำงานได้มากกว่าที่ผู้ผลิตระบุไว้ที่เนมเพลท ซึ่งเป็นค่าที่อ่านได้จากหัวปั๊ม เมื่อนำเครื่องสูบน้ำมาต่อเชื่อมเข้ากับระบบน้ำแล้วมีแต่จะลดประสิทธิภาพลงเรื่อยๆ โดยป…
Tags :
การคำนวณระบบน้ำ การคำนวณหาขนาดท่อPE,PVCและเครื่องสูบน้ำแบบแบ่งโซนพื้นที่4ไร่
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
การคำนวณหาขนาดท่อPE,PVCและเครื่องสูบน้ำแบบแบ่งโซนพื้นที่4ไร่ เป็นการยากที่จะทำการติดตั้งระบบน้ำให้ใช้งานได้ตามความต้องการโดยไม่ได้คำนวณระบบ ระบบน้ำเป็นหัวใจของการปลูกพืช ความเหมาะสม ความจำเป็น ความรวดเร็วและความถูกต้องนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ในกรณีที่เกษตรกรไม่ได้คำนวณออกแบบระบบน้ำ เกษตรกรจะไม่ทราบว่าจะต้องซื้ออุปกรณ์ อะไร จำนวนเท่าไ…
Tags :
การติดตั้งปั๊มน้ำ 220v 2ตัวแบบขนาน เพื่อทดแทนปั๊มน้ำ380v ขนาดใหญ่1ตัว
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
การติดตั้งปั๊มน้ำ 220v 2ตัวแบบขนาน เพื่อทดแทนปั๊ม380v ขนาดใหญ่1ตัว จากการคำนวณระบบน้ำเพื่อหาเฮดปั๊มน้ำและปริมาณการไหลของปั๊มน้ำ ในบทความที่ผ่านๆมา เกษตรกรจะสังเกตได้ว่าในพื้นที่ 1ไร่นั้นในกรณีที่เกษตรกรต้องการเปิดระบบรดน้ำครั้งเดียวในแปลงเกษตรนั้นนับเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เพราะปั๊มน้ำที่ใช้นั้นมีขนาด เฮดปั๊ม(H)และปริมาณการไหล(Q)ท…
Tags :
การออกแบบระบบสปริงเกอร์ การคำนวณหาขนาดท่อส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำในระบบท่อ PE พื้นที่1ไร่
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
การคำนวณหาขนาดท่อส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำในระบบท่อ PE พื้นที่1ไร่ ปัญหาหลักของเกษตรในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบน้ำนั้นมีให้เห็นอยู่ประจำ เช่นติดตั้งระบบท่อไปแล้วแต่เลือกซื้อเครื่องสูบน้ำมามีขนาดเล็กไม่สามารถจ่ายระบบน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การทำเกษตรได้ หรือการจ่ายน้ำไม่ครอบคลุมทั่วถึงจุดที่ปลูกพืช ในความเป็นจริงแล้วการที่เกษตรกรจ…
Tags :
การออกแบบและติดตั้งท่อทางดูด เครื่องสูบน้ำการเกษตร
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
การออกแบบและติดตั้งท่อทางดูด เครื่องสูบน้ำการเกษตร ในบทความนี้จะกล่าวถึงการติดตั้งท่อทางด้านดูดของเครื่องสูบน้ำ ซึ่งปกติแล้วเกษตรกรโดยทั่วๆไปจะติดตั้งไปเลยโดยไม่มีข้อกำหนดมากนัก ในความเป็นจริงแล้วระบบท่อดูดจะเป็นตัวลดกำลังของเฮดปั๊มหรือความสามารถของเครื่องสูบน้ำ โดยภาพรวมแล้วระบบท่อดูดทั้งชุดจะลดเฮดปั๊มของเครื่องสูบน้ำประมาณ 4-5…
Tags :
การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตร การคำนวณหาขนาดท่อและเครื่องสูบน้ำส่งน้ำระยะไกล
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
การคำนวณหาขนาดท่อและเครื่องสูบน้ำส่งน้ำระยะไกล ปัญหาส่วนหนึ่งของเกษตรกรคือแหล่งน้ำอยู่ไกลจากพื้นที่ทำเกษตรเป็นการยากที่เกษตรกรจะส่งน้ำไปจ่ายที่แปลงเกษตรโดยตรงซึ่งอาจต้องออกแบบระบบเป็น2ช่วง เช่นสูบน้ำจากแหล่งน้ำขึ้นแท้งเก็บน้ำ หรือ สูบน้ำจากแหล่งน้ำเข้าเก็บในบ่อพักน้ำ เป็นต้น จากภาพ เป็นการออกแบบระบบน้ำเพื่อคำนวณหาขนาดท่อและเครื่…
Tags :
การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตร การคำนวณหาขนาดท่อและเครื่องสูบน้ำ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
การคำนวณหาขนาดท่อส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำในระบบท่อ สปริงเกอร์ PVC พื้นที่1ไร่ ปัญหาหลักของเกษตรในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบน้ำนั้นมีให้เห็นอยู่ประจำ เช่นติดตั้งระบบท่อไปแล้วแต่เลือกซื้อเครื่องสูบน้ำมามีขนาดเล็กไม่สามารถจ่ายระบบน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การทำเกษตรได้ หรือการจ่ายน้ำไม่ครอบคลุมทั่วถึงจุดที่ปลูกพืช ในความเป็นจริงแล้วกา…
Tags :
การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตร การวางตำแหน่งเครื่องสูบน้ำการเกษตร
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
การวางตำแหน่งเครื่องสูบน้ำการเกษตร ปัญหาหลักของเกษตรกรหลายๆท่านคือแรงดันเครื่องสูบน้ำไม่แรงพอที่จะสร้างแรงดันไปจ่ายที่ขุดหัวจ่ายน้ำ ที่อยู่ระยะไกลๆได้ ปัญหาส่วนหนึ่งในหลายๆสิ่งก็คือการวางตำแหน่งเครื่องสูบน้ำกับแหล่งน้ำ ซึ่งการติดตั้งในภาพตัวอย่างจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำทำงานได้เต็มความสามารถ หรือเป็นภาระของเครื่องสูบน้…
Tags :
การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตร การเลือกขนาดและติดตั้งเพรสเชอร์ เกจ
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ:1 ปีที่ผ่านมา
การติดตั้ง Pressure Gauges โดยทั่วไป Pressure Gauges หรือที่เรียกกันในภาษาช่างว่า “เกจส์วัดความดัน” จะติดตั้งบนงานท่อน้ำของเครื่องจักรหลัก เช่น เครื่องสูบน้ำ, เครื่องทำน้ำเย็น, เครื่องเป่าลมเย็น และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน หน้าที่สำคัญของ เพรสเชอร์เกจส์ ได้แก่ใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรหลักที่ทำหน้าที่สร้างแรงดันของ…
Tags :
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 79 บทความ

ค้นหารหัสพัสดุ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

ติดตามสินค้า

สถิติร้านค้า

หน้าที่เข้าชม217,887 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด137,022 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท17 ส.ค. 2561

ระบบสมาชิก

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก